Přihlášení  |  Registrace

Certifikáty kvality

Na základě prohlášení a osvědčení producentů surovin, polotovarů a hotových výrobků, naše společnost prohlašuje, že všechny použité obaly - v souladu s jejich využitím pro kontakt s potravinami, na které se toto prohlášení vztahuje, jsou v souladu s těmito právními předpisy:

 

  • Nařízení ES č. 1935/2004 Evropského parlamentu a Rady ze dne 27. října 2004 o materiálech a předmětech určených pro styk s potravinami a o zrušení směrnice 80/590/EHS (OJ. UEL 338, 13.11.2004)
  • Nařízení ES 2023/2006 o správné výrobní praxi pro materiály a předměty určené pro styk s potravinami (Úř. L 384/75 29.12.2006) na seznamu zboží, na které se vztahuje hraniční hygienické kontroly
  • SGS certifikát
  • STR certifikát
  • FDA certifikát
  • Certifikát správné výrobní praxe HACCP
  • ISO 9000, ISO 9001, ISO 14001

 

Kompostovatelnost: http://www.krabickynajidlo.cz/public/media/0018/Vegware%20Compostability%20Certifications.pdf

Certifikáty PLA výrobky

Certifikát kompostovatelnost

Declaration of Product and ISO Compliance

Vegware Din Certco 7P0644 CPLA Cutlery

Vegware Din Certco 7P0645 SW hot cups and soup containers

Vegware Din Certco 7P0815 PLA straws

Vegware Din Certco 7P0868 sushi trays

Vegware OK Compost O 16-2170-A Bagasse

Vegware OK Compost TA8011400924 deli containers & lids (1)

Vegware OK Compost TA8011400924 deli containers & lids

Vegware OK Compost TA8011400926 cold cups and lids

Vegware OK Compost TA8011702465A DW hot cups

 

Společnost EKO-KOM

je autorizovanou obalovou společností podle zákona č. 477/2001 Sb., o obalech 
na základě rozhodnutí Ministerstva životního prostředí
tímto osvědčuje, že
 
ECO Krabičky s.r.o.
 
Mezi vodami 1560/33
143 00 Praha 4, Modřany
IČ: 02795477
 
uzavřela smlouvu o sdruženém plnění se společností EKO-KOM, a.s., je zapojena do Systému
sdruženého plnění EKO-KOM pod klientským číslem
 
 
a plnila tak své povinnosti zajistit zpětný odběr a využití odpadu z obalů způsobem podle § 13 odst.
1 písm c) zákona o obalech za období 4. čtvrtletí roku 2019.
 
Certifikát ke stažení zde