Přihlášení  |  Registrace

Certifikáty kvality

Na základě prohlášení a osvědčení producentů surovin, polotovarů a hotových výrobků, naše společnost prohlašuje, že všechny použité obaly - v souladu s jejich využitím pro kontakt s potravinami, na které se toto prohlášení vztahuje, jsou v souladu s těmito právními předpisy:

 

  • Nařízení ES č. 1935/2004 Evropského parlamentu a Rady ze dne 27. října 2004 o materiálech a předmětech určených pro styk s potravinami a o zrušení směrnice 80/590/EHS (OJ. UEL 338, 13.11.2004)
  • Nařízení ES 2023/2006 o správné výrobní praxi pro materiály a předměty určené pro styk s potravinami (Úř. L 384/75 29.12.2006) na seznamu zboží, na které se vztahuje hraniční hygienické kontroly
  • SGS certifikát
  • STR certifikát
  • FDA certifikát
  • Certifikát správné výrobní praxe HACCP
  • ISO 9000, ISO 9001, ISO 14001

 

Kompostovatelnost: http://www.krabickynajidlo.cz/public/media/0018/Vegware%20Compostability%20Certifications.pdf

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Společnost EKO-KOM

je autorizovanou obalovou společností podle zákona č. 477/2001 Sb., o obalech 
na základě rozhodnutí Ministerstva životního prostředí
tímto osvědčuje, že
 
ECO Krabičky s.r.o.
 
Mezi vodami 1560/33
143 00 Praha 4, Modřany
IČ: 02795477
 
uzavřela smlouvu o sdruženém plnění se společností EKO-KOM, a.s., je zapojena do Systému
sdruženého plnění EKO-KOM pod klientským číslem
 
 
a plnila tak své povinnosti zajistit zpětný odběr a využití odpadu z obalů způsobem podle § 13 odst.
1 písm c) zákona o obalech za období 4. čtvrtletí roku 2019.
 
Certifikát ke stažení zde