Přihlášení  |  Registrace

PRŮMYSLOVÉ KOMPOSTOVÁNÍ: Co to je a jaké jsou jeho výhody?

Často u našich produktů můžete vidět, že je lze kompostovat. Zároveň jste se ale mohli z jiných zdrojů dočíst, že ne všechny kompostovatelné (neboli biodegradalbilní) produkty jde snadno zkompostovat doma. Jak to tedy je?

Průmyslové kompostování

Smyslem biologicky odbouratelných jednorázových produktů je omezit hromadění odpadu na skládkách, jehož likvidace je náročná, rozklad trvá a představuje významnou ekologickou zátěž. Pokud se však má potkat funkčnost materiálu s ekologií, často je třeba dělat ústupky. Proto některé produkty jsou sice kompostovatelné, ne však v domácích podmínkách, nýbrž v rámci průmyslového kompostování (nebo komunální kompostování).

 

To organizují územní samosprávy. Průmyslové kompostování probíhá za kontrolovaných podmínek aerobních procesů s přispěním činnosti mikroorganismů. V průběhu procesu se pečlivě sleduje vlhkost a kompost se pravidelně obrací, aby se zachovaly optimální podmínky pro aktivitu mikrobů. Výsledkem je kompost čili organické hnojivo, které lze dále využívat.

Výhody průmyslového kompostování

Hlavním benefitem je bezpečnost. Při průmyslovém kompostování se musí ze zákona dodržovat určité postupy, mezi něž patří například dodržování teploty pro zajištění pasterizace toxinů. Další výhodu představuje snižování množství odpadu na skládkách i emisí skleníkových plynů.

 

Výsledný kompost je bohatý na živiny, což ocení především zemědělci, kteří pak nemusí sahat po chemických hnojivech. Zároveň kompost pomáhá udržovat vlhkost půdy, regulovat její pH, ale také zvyšovat půdní kvalitu.

Co patří do popelnice na bioodpad?

Na bioodpad se používají hnědé popelnice. Ale co vše do ní patří? S tím má stále řada běžných lidí problém. Proto tady máme malý tahák nejen pro gastro provozy, ale úplně pro každého.

Do biopopelnice vyhazujte:

 • Slupky a ostatní zbytky ovoce či zeleniny,
 • rostliny a dřeviny,
 • seno, sláma,
 • zemina,
 • piliny, hobliny, kůra,
 • vychladlý popel ze spáleného dřeva,
 • čajové sáčky, kávová sedlina,
 • papírové filtry na kávu a proložky na vejce.

Co do biopopelnice nepatří:

 • zbytky jídla mimo výše jmenované,
 • živočišné produkty a skořápky od vajec,
 • pečivo, těstoviny atp.,
 • ořechové skořápky, pecky,
 • olej a tuk,
 • použitá podestýlka pro mazlíčky a jejich exkrementy,
 • uhynulá zvířata, peří, chlupy, vlasy,
 • papírové kapesníky a ubrousky.